Le site officiel du Centre Culturel Espéranto de Strasbourg - Oficiala ttt-pagho de Strasburgo-Esperanto
Qui sommes-nous ?
Activités :
 • Cours
 • Soirées culturelles
 • Sorties
 • Actions de promotion
Médiathèque
Revue de presse
Historique
Coordonnées
Liens utiles
En Esperanto :
Turismo
Ludoj
• Kontaktoj
 
Accueil > Historique 1/2
Historique
Le cercle culturel d’Espéranto de Strasbourg a été fondé en 1907 en tant qu’association de droit local de l’empire allemand.
Voici quelques extraits issus des archives de la revue "La esperantisto", "Langue auxiliaire" et "Franca Esperantisto" (numéros parus entre de 1906 à 1972) en français ou en espéranto.
En référence au groupe Espéranto de Strasbourg

Extraits de la Esperantisto :
• Janvier 1907
“ (…) Autres conférences de divers amis à Bad Mauheim, (…), Strasbourg.”

• Mai 1907
“ De nouveaux cours ont été ouverts à Barmen-Eberfeld Gorlitz, Kotzchen-Broda, Radebeul, Pirna a E, Schonobeck, Teschen a E, Strasbourg.”

• Novembre 1907 - Annonce de la création du groupe
“ De nouveaux cours ont été ouverts à Berlin, Graz, Höchst am Main, Kaiserlautern, Obergrund, Strasbourg, Stuttgart, Wiesbaden. Saluons les nouveaux groupes de Kaiserlautern, Münster, Obergrund, Warnsdorf, Strasbourg, Worms, Offstein, à qui nous souhaitons longue vie et prospérité. ”

Extraits de la Langue Auxiliaire :
• Novembre 1909

“ Strasbourg – 24 octobre 1909 – s’est fondé en cette ville un Idista Rondeto de 13 membres et qui enseigne l’Ido à des élèves étrangers. Président : Jules Kapps, Riehlenweg 7, Strasbourg- Neuhof, secrétaire : Fritz Lieginger, AlterFischmarkt 20 ”
NB : L’adresse de la Idista Rondeto apparaît jusqu’en 1911 dans la Langue Auxiliaire

Extraits de Franca Esperantisto :

• Décembre 1920

“ Strasbourg – Okazis propaganda parolado de S-ro Hubert Ferez (instruisto) por restarigo de la grupo. La paroladon prezidis nia malnova samideano S-ro Generalo Bastien, nune en Strasburgo.”

• Janvier 1921
“ Strasbourg. Pli ol 100 gerlernantoj cheestas la kurson organizitan post parolado de nia amiko Hubert Ferez. Oni fondis grupon, kies sekretario estas la supre nomita samideano. La grupo kreis semajnan folieton por lernado. La folieto enhavas disdoneblajn lecionojn por la lernantoj, kiuj ne povos sekvi la kursojn.”

• Mars 1921
“ Strasbourg. Ni tre plezure sciighas la fondo, en tiu urbo, de grupo titolita Groupe Espérantiste de Strasbourg kies sidejo estas 19 Glauxbitzweg, Strasbourg (Neuhof). Ghi jam kalkulas tridek anojn.”

• Février 1934
“ Strasbourg. Nova kunvenejo : restoracio Comédie, 1ª etagho, rue de la Comédie. Kunvenoj chiun 1-an lundon de chiu monato.”

• Mars 1934
“ Strasbourg. Rezultatoj de la agado en 1933 : 7 kursoj en Strasbourg, 1 kurso en Graffenstaden, 10 atestoj pri supera lernado, 3 atestoj pri kapableco, 2 ekskursoj, 2 ekspozicioj (dauro 3 semajnoj), 2 esp. festoj, 1 Zamenhoffesto, vendo de libroj po chirkau 900 fr.”

• Avril 1934
“ Strasbourg. Du kursoj gvid. de S-roj Gallenstein kaj Heintz. Post peto de la grupo, la deputistoj S-roj Oberkirch kaj Walter alighis al Parlementa Grupo por la Defendo de Esperanto. S-roj Dahlet kaj Sturmel promesis subteni chiun iniciaton de tiu grupo sen alighi formale al ghi.”

• Décembre 1934
“ Strasbourg. La 1-10 parolado de S-ro Schwartz pri la Viena Konferenco kaj Austrujo - la 5-11 S-ro Heintz faris paroladon pri vojagho tra Finlando - 5 kursoj komencis kun 70 lernantoj – Granda ekspozicio okazos dum januaro”

• Janvier 1935
“ Bischheim, la urbestro de Bischheim en sia kunsido de la 13/12/34 decidis nomi ‘rue de l’Espéranto’ la krucstraton inter rue de Lorraine kaj rue Voltaire.”

• Février 1935
“ Strasbourg. La 7-1 okazis elekto de la komitato. Prez. S-ro Dentinger, Ghen. Sekr. S-ro Heintz, Sekr. S-ro Sieffert, Kas. F-ino Dietz, Bibliotekisto S-ro Zipfel, Gazetaro S-ro Roepenack.”

• Novembre 1935
“ Strasbourg. La foiro de Strasbourg havis kiel chiujare Esperanto-standon – Fine de septebmro F-ino Zamenhof faris en la grupo tre interesan paroladon pri sia patro – En oktobro S-ro Vogel faris paroladon en esp. pri Gutenberg – Komencis 3 kurso kun 40 lernantoj.”

• Février 1936
“ Strasbourg. La 13-1 okazis elekto de la komitato, Prez. S-ro Férez, 4 rue Stimmer, V. Prez. S-ro Hotz, Ghen. Sekr. S-ro Heintz, 8 rue de Bischwiller, Sekr. S-ro Sieffert, Kas. F-ino Dietz kaj S-ro Gallenstein. Bibliotekisto S-ro Zipfel, Gazetaro S-ro Roepenack.”

• Juin 1936

“ Strasbourg. La gazeto Le Cheminot Unifié (eldonombro 20 000 ekz.) organo de la fervojistaj sindikatoj en Alzaco, akceptis publikigi regule rubrikon pri Esperanto.”

• Juillet 1936
Federacia kongreso en Schiltigheim

• Novembre 1937
“ Strasbourg. Malfermo de kurso en lernejo Schoepflin.”

• Décembre 1937
“ Strasbourg. Du novaj kursoj kun 40 lernantoj.”

• Décembre 1938
“ Strasbourg. Du kursoj : unu en franca lingvo, unu en germana.”

• Février 1939
“ Strasbourg. Kurso en knaba liceo Fustel de Coulange (Pr. Ferez).”

• Mai 1939
“ Strasbourg. (…) Radio-Strasbourg disaudigos la malferman kunsidon de federacia kongreso kiu okazis en Saverne.”

• Janvier 1940
“ Strasbourg. Malgrau la circonstancoj S-roj Kiehl ka Heintz, S-inoj Oehri kaj Dietz daurigas la poresperantan laboron en la novaj urboj kie ili nun trovighas.”

-> Suite ->

 

© Espéranto-Strasbourg - 2014

 
Espéranto-Strasbourg dans les bus !
cts

Affichage des rendez-vous de la rentrée 2006 dans 140 bus de la CTS...
Merci aux associations Espéranto France-Est et TAKE pour leur soutien.

D'autres informations sur l'histoire de l'espéranto en Alsace et en Lorraine sur le site historio.

Espéranto Strasbourg